Bővebben a filmről

A 15 éves szegény Anka közvetlenül az I. világháború előtt érkezik egy szlovák kisvárosból Prágába, hogy cselédlány legyen egy gazdag családnál. Megismerkedik Resivel, egy magas rangú, végletekig császárhű tisztviselő lányával, akit  születésétől fogva az Osztrák–Magyar Monarchia díszének és trófeájának szántak és neveltek. Anka és Resi, a két lány, akik ugyanabban az évben születtek, de a társadalmilag különböző oldalon állnak, egymásban lelki társra találnak. Legjobb barátnők, szeretők és egymás egyetlen reménységei lesznek a férfiak uralta világban.

A vetítés után egy beszélgetés erejéig vendégül látjuk Mariana Čengel Solčanská rendezőt, és Hana Lasicová forgatókönyvírót.

Mariana Čengel-Solčanská (*1978) – rendező és vendég

Mariana Čengel Solčanská Nyitrán született. A prágai Károly Egyetemen és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen tanult, ahol politológia és kultúratudomány diplomát szerzett. A pozsonyi Zene- és Színművészeti Főiskola film- és televíziós szakán tanult film- és televíziós rendezést Martin Šulík rendező vezetésével. Jelenleg Pozsonyban él. Bár több filmjében és irodalmi művében – például a Tábornok, a Jánošík és A halottak pere – elsősorban történelmi témákkal foglalkozik, két politikai thrillert is készített (Elrablás, Disznó).

Hana Lasicová (*1981) – forgatókönyvíró és vendég

Hana Lasicová Pozsonyban született. A bécsi Közgazdasági Egyetemen közgazdaságtant, a párizsi Sorbonne Egyetemen pedig összehasonlító irodalmat tanult. Amellett, hogy író, színésznőként is dolgozik.

Szlovák Intézet

A budapesti Szlovák Intézet szlovák állami intézmény, melynek célja Szlovákia és Magyarország közötti kulturális kapcsolatok elősegítése. Az Intézet mindezt a szlovák nyelv és kultúra magyarországi terjesztésével, valamint rendszeresen szervezett kulturális (tudományos és művészeti) eseményeivel kívánja megvalósítani.


Just before World War I, the 15-year-old poor Anka, who comes from a small Slovak town, moves to Prague to work as a chambermaid in a wealthy family. She meets Resi, the daughter of a noble family, who was born and raised to be an adornment and a trophy of the house, of her family, of Austria-Hungary. The two girls find a soulmate in each other. They become best friends, lovers and allies in the world run by men.

After the screening, there will be a discussion with director Mariana Čengel-Solčanská and the screenwriter Hana Lasicová.

Mariana Čengel Solčanská (*1978) – director and guest

Mariana Čengel Solčanská was born in Nitra. She studied at the Charles University in Prague and at the Constantine the Philosopher University in Nitra, earning a degree in Political Science and Cultural Studies. Additionally, she studied film and TV direction under the guidance of the director Martin Sulik. She lives in Bratislava. Although her work (e.g. the films The General, Janosik and The Trial of the Dead) mainly focuses on historical topics and material, she has also created two political thrillers (Abduction and Swine).

Hana Lasicová (*1981) – screenwriter and guest

Hana Lasicová was born in Bratislava. She studied economics at the University of Economics in Vienna and comparative literature at the Sorbonne University in Paris. Apart from being a writer, she also works as an actress. 

Slovak Institute

The Slovak Institute in Budapest is a Slovak state institution that aims to promote cultural relations between Slovakia and Hungary by nurturing the Slovak language and culture in Hungary and regularly organising cultural (scientific and artistic) events.

Színes
Készítő országok
Felirat nyelvek
Szinkron nyelvek